KAIMAN ØKO

Alm. rajgræs (Lolium perenne)

diploid

  • Sildig fodertype til efterafgrøde
  • Velegnet til udlæg i vårbyg
  • Generer normalt ikke dæksæden

LIDACTA ØKO

Dactylis glomerata

  • Til efterafgrøde i majs

OLIERÆDDIKE BRUTUS ØKO

Raphanus sativus

  • Anvendes som efterafgrøde
  • Hurtig udvikling, fryser væk i løbet af vinteren
  • Korsblomstret, dvs. i familie med raps

GUL SENNEP LITEMBER ØKO

Sinapis alba

  • Anvendes som efterafgrøde
  • Hurtig udvikling, frostfølsom
  • Korsblomstret, dvs. i familie med raps