Typisk vandprocent ved direkte høst Råvarevægt kg pr. 10 liter Gns. rensesvind
Alm. rajgræs 25-30% 3,00-3,25 15%
Alm. rapgræs 13 1,50 35%
Bakkesvingel 15-20% 1,75-2,0 10-15%
Engrapgræs 15-20% 2,00 24%
Engsvingel 25-30% 2,75 16%
Hundegræs 10-15% 2,25 12%
Hvidkløver 15-20% 6,00 25%
Ital./hybrid rajgræs 25-35% 3,00 13%
Rajsvingel 25-35% 2,75 15%
Rødkløver 18-25% 5,00 25%
Rødsvingel 15-20% 2,00 11%
Strandsvingel 25-30% 2,50 14%
Timothe 18-26% 4,00 15%

Ikke alene vand- og rensesvindsprocenterne varierer naturligvis, men også rumvægten varierer efter sort og vækstforhold i den enkelte art og skal således tages som et fingerpeg om renvaren. Ved ”stort” indhold af tunge urenheder som f.eks. jord (muldvarpeskud), korn, afskallede frø og enårig rapgræs bliver rumvægten højere. Er rumvægten for lav, er der sandsynligvis for mange avner og andet skidt i, og undersoldet lukkes evt. lidt eller der sættes mere luft på soldene!
 
Husk på, at det lønner sig at levere en ”ren” råvare i form af lavere renseomkostninger. Frøfirmaets renseomkostninger pr. time øges med stigende antal urenheder i råvaren. Jo mere renstrået og ensartet en afgrøde er, jo højere renhed kan nås uden spild til følge i høst! Eksempelvis vil store mængder bundgræs alt andet lige medføre større rensesvind!