dato: Oktober 2023

Studietur til Canada og USA.

Bestyrelsen i Avlerforeningen har planer om, at arrangerer en studietur til Canada og USA fra den 16. juni til den 23. juni 2024. Jeg er blevet bedt om, at lave et udkast til program og undersøge interessen for jeres deltagelse.

Vi planlægger turen således:

  • 16. juni: flyve fra Billund eller København til Winnipeg i Canada.
  • 17. juni: besøg hos DSV Northstar vest for Winnipeg og frøavlere med alm. rajgræs og engsvingel i området.
  • 18. juni: flyve til Portland i Oregon og køre til Corvallis i Willamette Valley.
  • 19. juni: besøg på Oregon State University, hvor Nicole Anderson vil fortælle om frøforskning, forsøg og frøproduktion i Oregon.
  • 20. og 21. juni: besøge frøfirmaer og frøavlere i området.
  • 22. juni: flyve fra Portland til Danmark. Vi er sikkert først i Danmark den 23. juni.

Prisen for turen antages at blive ca. 20.000 kr., efter at DSV Frø Danmark har ydet tilskud til turen. Vi håber at blive ca. 25-30 deltagere. Aktive frøavlere prioriteres, hvis der er større interesse.


Må jeg bede om en forhånds tilkendegivelse af jeres interesse for deltage inden den 31. oktober 2023.

Bestyrelsen vil derefter beslutte, om der er basis for, at gå videre med planlægningen.