VILDTBLANDING

Varenr. 406800Vildt og dækafgrøder

 • Allround vildtblanding til alle vildtarter
 • Med både et og flerårige arter
 • Til alle jordtyper

HJORTEVILDT-BLANDING

Varenr. 406804Vildt og dækafgrøder

 • Mest til hjorte- og dåvildt samt rådyr
 • Med både et og flerårige arter
 • Slåning i år to giver igen attraktive nye skud

FUGLEVILDT-BLANDING

Varenr. 406801Vildt og dækafgrøder

 • Til fuglevildt og små fugle
 • Etårig blanding med stor frøprodukton
 • Både frøføde og dække

SUKKERTOPPEN

Varenr. 406639Vildt og dækafgrøder

 • Varig kløverblanding
 • Med en sukkerrig græs, som dyrene foretrækker
 • Slåning i sæsonen giver attraktive nye skud

INSEKTVOLD-BLANDING

Varenr. 402803Vildt og dækafgrøder

 • Til såning på insektvolde
 • Med 4 tuedannende græsarter
 • Tilsat blomstrende arter, der tiltrækker insekter