FRØBLANDING NR. 36

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blandingen indeholder hvidkløver samt fem græsarter.

Blandingen er til permanente arealer.

Frøbl. nr. 36 har et højt indhold af strandsvingel - en art, der bidrager med struktur, hvilket også gør den meget velegnet til kødkvæg.

Et forårsudlæg eller såning først i august foretrækkes, da strandsvingel etableres langsomt.

Indeholder 24% kløver opgjort som antal frø.

  • Til permanente arealer
  • Jordbund: Fugtig/varierende
  • Tidlighed: Sildig

Sammensætning

14% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Liflex, Munida
15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Ensilvio
50% Strandsvingel (Festuca arundinacea)
Swaj
11% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar
5% Engsvingel (Festuca pratensis) (Diploid)
Baltas
5% Rødsvingel (Festuca rubra)
Rafael
14% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Liflex, Munida
15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Ensilvio
50% Strandsvingel (Festuca arundinacea)
Swaj
11% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar
5% Engsvingel (Festuca pratensis) (Diploid)
Baltas
5% Rødsvingel (Festuca rubra)
Rafael

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.