BLOMSTER- & BESTØVERBRAK MED GRÆS

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blomster- & Bestøverbrak med græs er en ny blanding, der kan anvendes til arealer til 4% udtagning/brak..

Blandingen indeholder både et- og flerårige arter, så den lever op til det 2-årige aktivitetskrav.

I blandingen er der rødsvingel, denne blanding kan med fordel vælges. hvis arealet skal overgå til slåningsbrak efter to år med f.eks. Blomsterbrak.

Inden 30. april skal der foretages en mekanisk jordbehandling og udsås en blomsterblanding af frø- og nektarproducerende plantearter.
Husk en omhyggelig jordbearbejdning giver også for Blomsterbrak det bedste resultat.

Blandingen blomstrer over en lang periode og er til gavn for insekter, dyreliv, diversitet, landbrugets image og er en fryd for øjet.

Blomster- & Bestøverbrak med græs består af:

 • Oliehør
 • Boghvede
 • Solsikke
 • Fodervikke
 • Olieræddike
 • Gul sennep
 • Honningurt
 • Blodkløver
 • Rødkløver
 • Hvidkløver
 • Kællingetand
 • Cikorie
 • Lancet vejbred
 • Rødsvingel 

Udsædsmængden er 8 - 10 kg/ha.

Blandingen fås i 10 kg sække.

 • 2 årig blanding
 • Med græs
 • Overholder krav til Blomster- og Bestøverbrak til arealer vedr. 4% udtagning