VEJRABAT-TURF (78)

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Italiensk rajgræs dør ved hård frost, når den har tjent sit formål.

Under denne etableres den blivende blanding af rødsvingel, bakkesvingel samt alm. og krybende hvene.

Til skråninger anbefaler vi altid sprøjtesåning for at undgå erosion.

Høj salt- og tørketolerence er vigtige egenskaber i denne blanding.

  • Bedste til vejrabatter

Sammensætning

10% Italiensk rajgræs - enårig (Lolium multiflorum)
Majesty
35% Rødsvingel med korte udløbere (Festuca rubra trichophylla)
25% Rødsvingel uden udløbere (Festa rubra commutata)
Joanna S
20% Bakkesvingel (Festuca trachyphylla)
Bornito
5% Alm. hvene (Agrostis Capillaris)
Highland
5% Krybende hvene (Agrostis stolonifera))
10% Italiensk rajgræs - enårig (Lolium multiflorum)
Majesty
35% Rødsvingel med korte udløbere (Festuca rubra trichophylla)
25% Rødsvingel uden udløbere (Festa rubra commutata)
Joanna S
20% Bakkesvingel (Festuca trachyphylla)
Bornito
5% Alm. hvene (Agrostis Capillaris)
Highland
5% Krybende hvene (Agrostis stolonifera))

Udsædsmængde

Udsædsmængde 200 kg/ha 2 kg/100 m²
Udsædsmængde 200 kg/ha 2 kg/100 m²

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.