Beskrivelse

Swaj er en strandsvingel af fodertypen.

Swaj er afprøvet i Landsforsøgene i 2010-2012 og indgår i flere forskellige frøblandinger. 

Landsforsøgene viser, at der er store forskelle på fordøjeligheden mellem sorter i gruppen af strandsvingel og rajsvingel af strandsvingeltypen.

Swaj ligger kun goddt 2% lavere i fordøjelige cellevægge sammenlignet med alm. rajgræs, hvor andre sorter ligger 5-6% lavere.

En kombination af Swaj - som en af de bedste sorter på markedet - med vore sukkergræsser AberWolf og AberChoice er unik og fås kun i DSV's frøblandinger.

Swaj er forædlet af SW Seeds, Sverige og repræsenteres i Danmark af DSV Frø.

  • Meget højt udbytte
  • Bedste sort på fordøjelighed og energiindhold
  • Robust varig græsart

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.