Alle DSV Frø's avlere er medlemmer af Avlerforeningen DSV Frø Danmark. Foreningen afholder sine årsmøder og valgforsamlinger i forbindelse med DSV Frø's avlermøder. På disse sider udsendes meddelelser fra Avlerforeningens bestyrelse.
 

Med venlig hilsen
Avlerforeningen DSV Frø Danmark