Beskrivelse

AstonHockey er en middeltidlig, tetraploid alm. rajgræs. 

AstonHockey er afprøvet i Landsforsøgene og indgår i en række af de anbefalede frøblandinger.

AstonHockey er forædlet af DSV.

  • Middeltidlig sort - til slæt og afgræsning
  • Fordøjelighed over middel
  • Meget højt energiindhold

Egenskaber

Ploiditet tetraploid
Tidlighed middeltidlig
Egnethed til lavbunde
Ploiditet tetraploid
Tidlighed middeltidlig
Egnethed til lavbunde

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.