Vi har fremstillet nogle videoer om forskellige frøavlsfaglige emner:

Harvning af alm. rajgræs

Efterårssprøjtning i efterårsudlagt alm. rajgræs 2020

Forberedelse af en alm. rajgræsmark til en 2. års mark

Vigtigheden af en jævn frøstak på tørreriet