ABERWOLF45

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

AberWolf45 er primært en slætblanding, der kan anvendes på alle jordtyper.

Blandingen indeholder rød- og hvidkløver, alm. rajgræs samt rajsvingel af rajgræstypen.

Blandingens store indhold af rajsvingel giver en tidlig forårsvækst og et stort udbytte i 1. slæt, hvilket har stor betydning på uvandet jord.

Rajsvingel af rajgræstypen har en hurtig vækst, hvilket gør, at man skal være påpasselig med slættidspunkt for at opnå en høj fordøjelighed.

AberWolf45 er en kvalitetsudgave af frøblanding nr. 45, hvor AberWolf sukkergræs indgår som middeltidlig diploid alm. rajgræs.

AberWolf har en høj fordøjelighed samt et højt energiindhold og det højere sukkerindhold gennem sæsonen er med til at sikre en hurtig og effektiv ensileringsproces.

Indeholder 35% kløver opgjort som antal frø.

  • Jordbund: Alm./god
  • Tidlighed: Middeltidlig

Sammensætning

8% Rødkløver (Trifolium pratense) (Diploid)
Milvus
3% Rødkløver (Trifolium pratense) (Tetraploid)
Taifun
7% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
37% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf
45% Rajsvingel (Festulolium) (Rajgræstype)
Fedoro
8% Rødkløver (Trifolium pratense) (Diploid)
Milvus
3% Rødkløver (Trifolium pratense) (Tetraploid)
Taifun
7% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
37% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf
45% Rajsvingel (Festulolium) (Rajgræstype)
Fedoro

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 24 - 28 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 28 - 34 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 24 - 28 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 28 - 34 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.