Beskrivelse

AberChoice er en sildig, diploid alm. rajgræs, som har et højere sukkerindhold hen over sæsonen i forhold til andre diploide rajgræs-sorter. 
AberChoice udemærker sig også med den bedste fordøjelighed og et højt energiindhold.
AberChoice indgår en lang række frøblandinger til såvel slæt som afgræsning - både konv. og økologisk.

Sorten udbydes ikke i ren salg.


AberChoice er forædlet af IBERS i Storbritannien og repræsenteres i Danmark af DSV Frø.

  • Sildig sort - til afgræsning og slæt
  • Unik sukkerprofil
  • Bedst på fordøjelighed og energiindhold

Egenskaber

Ploiditet diploid
Tidlighed sildig
Ploiditet diploid
Tidlighed sildig

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.