For de enkelte frøarter er der særlige kendetegn til bestemmelse af skårlægnings- og høsttidspunktet. Dette tidspunkt er dog ud over arten, stærkt afhængig af sort, jordbundsforhold, klima, gødningsforhold mv. og kan derfor variere, se nedenfor. 
 
DET KORREKTE HØSTTIDSPUNKT ER, NÅR FRØSPILDET ER LIGE SÅ STORT SOM TILVÆKSTEN!
Modner typisk Kendetegn ved modning
Alm. rajgræs Høst 15/7 - 10/8. Stor sortsvariation Alm. rajgræs modner ret uens og bliver spildsom op i mod høst. Direkte høst påbegyndes når mejetærskeren kan få afgrøden igennem maskinen og frøet ud af tanken. Det er vigtigt, at tørreriet har den fornødne luftkapacitet til at belufte/tørre råvaren som kan indeholde ca. 30 - 35% vand. Alm. rajgræs kan spire ca. 20-25 dage efter bestøvning, så spireevnen er normalt altid ok ved høst. Modningen kendetegnes ved, at frøene løsner sig og let falder af ved et slag i hånden eller ved færdsel i marken. Det afslåede frø har en voksagtig konsistens. Flere sorter har på dette tidspunkt endnu et noget grønligt strå.
Alm. rapgræs Skårlægning ca. 20/6 Afgrøden får et rødviolet skær og en del af frøene sidder løse. I kraftige marker kan modningen være noget uens, så de nederste toppe bevarer en grønlig farve til trods for, at frøet er modent. Ved modenhed er kernen fast og voksagtig. Er ret spildsom ved overmodenhed. Vejringstiden på skår er 10-14 dage.
Bakkesvingel25/6 - 5/7 Høstes normalt direkte. Er høstmodent, når marken får et gulbrunt skær, frøene bliver faste og vandindholdet vil ofte være under 20%. Bakkesvingel er spildsom og bør høstes inden fuld modning. Ved for tidlig høst kan rentærskning og adskillelse på rystere være vanskeligt, det har dog sjælet nogen betydning for udbyttet. Forudgående skårlægning kan anvendes, hvor tørrerifaciliteterne ikke tillader en nedkøling/tørring umiddelbart efter tærskning. En del af frøene vil på skårlægningstidspunktet falde af ved et slag med toppen i hånden eller ved færdsel i marken. Undgå tykke skårlægningsskår for at fremme vejringen, som tager 3-7 dage.
Engrapgræs Skårlægning 1/7 - 10/7 Afgrøden får et gulligt til gulbrunt skær. Frøene i toppen falder af ved et let slag i hånden. (Stor sortsvariation) Er ikke særlig spildsom. I kraftige marker vil de nedre frøtoppe blive forhalet i modenhedsudviklingen, når skårlægningen finder sted. Vejringstid på skår er 3-5 dage.
Engsvingel Skårlægning 8/7 - 15/7. Direkte høst 10/7 - 15/7 Skårlægning: Frøene begynder at drysse ved et slag i hånden eller ved færdsel i marken. Kernen får en voksagtig konsistens, selvom strået endnu er grønligt (grønmoden). Vejringstid på skår er 4-8 dage. Høst hellere to dage for tidligt end for sent, da engsvingel er meget spildsom! Afgrøden bør være gået ensartet i leje ved direkte høst. En let/kraftig vind kan medføre stort dryssespild, hvis afgrøden "rejser sig".
Hundegræs Skårlægning 1/7 - 10/7 Ca. 19-21 dage efter blomstring skårlægges hundegræs. Frøene får da et gulbrunt skær. Bladene visner og frøene bliver voksagtige. Ved et let slag i hånden eller færdsel i marken falder frøene let af. Sidste del af modningsforløbet går ofte hurtigt, hvorfor daglige tilsyn må tilrådes. Er meget spildsom. Lang stub og bredt skår afsættes ved skårlægning for at forbedre vejringsforholdene. Vejringstid 14-16 dage for at sikre en høj spireevne.
Hvidkløver Skårlægning 12/7 - 20/7 Fra fuld blomstring/bestøvning til modenhed går der 21-28 dage. Skårlægningstidspunktet er senest 28 dage efter maksimalt bitræk (noter derfor altid datoen). Vejringstid på skår er ca. 2-5 dage. Ved høst bliver hovederne brune. Af de enkelte småstilke i hovedet skal min. 75% af dem være brune, og frøene skal være gule til brune. Skårlæg om muligt i en stabil vejrperiode, så en hurtig nedvisning kan opnås. Ved evt. MCPA behandling skal 50% af hovederne være brune.
Ital. rajgræs 10/7 - 20/7 Kernen bør være voksagtig. Vandprocenten vil ofte være høj (omkring 30-35%). Et vist dryssespild må accepteres. Noget spildsom, hvorfor tvemodne marker bør skårlægges. Vejringstid på skår er 2-7 dage.
Rajsvingel (Skårlægning 10/7 - 20/7.) Direkte høst 20/7 - 25/7 Kernen skal være voksagtig. Vandprocenten vil ofte være høj (omkring 30-35%). Et vist dryssespild må accepteres. Noget spildsom, hvorfor tvemodne marker bør skårlægges. Vejringstid på skår er 3-7 dage.
Rødkløver Høst ca. 15/9 - 1/10 Rødkløver blomstrer over en lang periode fra midten af juli. Fra dette tidspunkt går ca. 4-5 uger til skårlægning. Modningen kendetegnes ved, at hovederne bliver mørkebrune og frøene får et gult til violet skær ca. 8-12 dage efter skårlægning.
Rødsvingel 3/7 - 15/7 Høstes normalt direkte. Er høstmodent, når marken får et gulbrunt skær, frøene bliver faste og vandindholdet vil ofte være under 20%. Det røde skær skal stort set være væk. Rødsvingel er normalt ikke særlig spildsom, men kan dog blæse af på udsatte arealer i opretstående afgrøder. Ved for tidlig høst kan rentærskning og adskillelse på rystere være vanskeligt. Forudgående skårlægning kan anvendes, hvor tørrerifaciliteterne ikke tillader en nedkøling/tørring umiddelbart efter tærskning. En lille del af frøene vil på skårlægningstidspunktet falde af ved et slag med toppen i hånden eller ved færdsel i marken. Undgå tykke skårlægningsskår for at fremme vejringen, som tager 3-8 dage.
Strandsvingel Skårlægning 5/7 - 10/7. Direkte høst 10/7 - 20/7 Blomstrer midt i juni og er moden ca. 4 uger efter. Er spildsom ved høst, hvorfor uensartede og stående afgrøder bør skårlægges. Vejringstid på skår er 3-8 dage.
Timothe Skårlægning 1/8 - 15/8 Skårlægningstidspunktet er ca. 5 uger efter blomstring. Marken får da et brunligt udseende, den enkelte dusk bliver gråbrun, og i ca. halvdelen af duskene sidder frøene i den øverste ½-1 cm af dusken løse. Ved fuldmodenhed sidder frøene meget løse. Vejringstid på skår er ca. 14 dage. Direkte tærskning kan anvendes i overmodne afgrøder, men med risiko for beskadigelse af de umodne frø samt med højere vandprocent.