Alfa solde 1
Alfasolde 2

Høst af alm. rajgræs
Høst af hundegræs

Høst af rødsvingel
Høst af skårlagt hundegræs om natten

Høst alm. rajgræs 1
Høst alm. rajgræs 2

Høst alm. rajgræs 4
Høst engrapgræs 1

Høst engrapgræs 2
Høst engrapgræs 3

Høst engsvingel
Høst rødsvingel 1

Høst rødsvingel 2
Høst rødsvingel 3

Høst rødsvingel 4
Høst rødsvingel 5

Høst rødsvingel 6
Høst rødsvingel 7

Høst rødsvingel 8
Høst rødsvingel 9

Høst rødsvingel Fyn
Høst strandsvingel 1

Pickup 1
Pickup 2

Powerflow skærebord 1
Powerflow skærebord 2