Græsset har behov for næringsstoffer for at blive flot tæt og slidstærkt.
Gødskning er derfor absolut nødvendigt på de fleste arealer. 

Generelt vil flere udbringninger (4-6) af gødning med mindre doseringer pr. gang give græsset en ensartet vækstrytme.
Græsplæner gødes med en NPK gødning, som bør indeholde svovl og magnesium. (N = kvælstof, P = fosfor, K = kalium).
Der findes gødninger specielt tilpasset græssets behov, f.eks NPK 14-3-15 Disse kan klart anbefales. 
 
Hvis man ikke er tilfreds med græssets kvalitet, kan det være en god idé at få lavet en jordprøve og derefter ud fra denne regulere på gødningstildelingen.
 
Forslag til gødningsplan:

- gødsk gerne forud for regn.

Kg NPK 14-3-15 pr. 100 m 2

(lerjord):

  • Ca. 2 kg ca. 1. april (eller ved vækststart)
  • Ca. 2 kg ca. 15. maj
  • Ca. 2 kg ca. 1. juli
  • Ca. 2 kg ca. 1. september

(sandjord):

  • Ca. 1,3 kg ca. 1. april (eller ved vækststart)
  • Ca. 1,3 kg ca. 1. maj
  • Ca. 1,3 kg ca. 1. juni
  • Ca. 1,3 kg ca. 1. juli
  • Ca. 1,3 kg ca. 1. august
  • Ca. 1,3 kg ca. 20. september

Man får den flotteste plæne ved at fjerne græsafklippet, der evt. kan bruges som gødning andre steder i haven. Har man bioklip/multiklip  kan gødningsmængden reduceres med ca. 30% - dog ikke ved årets første tildeling. Husk at gøde på en tør plæne for at undgå svidninger, men gerne forud for regn.