ABERWOLF35

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blandingen indeholder hvidkløver samt tre typer af alm. rajgræs i den middeltidlige/sildige ende.

AberWolf35 er en meget anvendt blanding til slæt, da man i denne blanding har gode muligheder for at opnå en høj foderværdi.

Arterne i blandingen er ikke så aggressive i vækst, hvilket har betydning for ensilagekvaliteten, hvis vejret er ugunstigt på slættidspunktet.

Blandingen kræver en god vandforsyning.

Indeholder 34% kløver opgjort som antal frø.

AberWolf35 er en kvalitetsudgave af frøbl. nr. 35, hvor både AberWolf og AberChoice sukkergræs indgår som diploid alm. rajgræs.

Sukkergræs har en rigtig god fordøjelighed og et højt energiindhold og et sukkerindhold hen på sæsonen, der er med til at sikre en hurtig og effektiv ensileringsproces.

  • Jordbund: Alm./god
  • Tidlighed: Middeltidlig

Sammensætning

13% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
27% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf
35% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, tetraploid)
AstonHockey, Explosion
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Ensilvio
15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
AberChoice
13% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
27% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf
35% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, tetraploid)
AstonHockey, Explosion
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Ensilvio
15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
AberChoice

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.