Beskrivelse

DeepTill er en radise, der kan anvendes som efterafgrøde.

DeepTill har en kraftig radise-lignende pælerod, der er god til at løsne kompakt jord.
Dette er gældende ved sommersåning, ved forårssåning dannes den kraftige rod ikke (planter vil begynde at blomstre).

Planterne har en hurtig udvikling og dækker jorden godt - og er også god som vildtplante (føde og dække).

DeepTill anbefales sået i begyndelsen af august for at sikre en god udvikling og effekt.

  • Kraftig radise-lignende dyb rod
  • Bliver længe i den vegetative fase
  • I familie med raps, pas på kålbrok

såning

Udsædsmængde er 6-8 kg/ha.

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.