Beskrivelse

Ragnar er en timothe af afgræsnings-typen.  

Ragnar er afprøvet i officielle danske forsøg og indgår i forskellige frøblandinger. Ragnar hører til blandt de sorter af timothe med den bedste fordøjelighed. 

Ragnar er forædlet af SW Seeds i Sverige og repræsenteres i Danmark af DSV Frø.

  • Afgræsningstype
  • Jævn vækst gn. sæsonen
  • God fordøjelighed

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 10/2022, ret til ændringer forbeholdes.