Skrappe krav til frøkvaliteten

Frø, der handles i Danmark, skal overholde EU-normer m.h.t. spireevne, renhed og indhold af ukrudt. DSV Frø har gennem mange år haft kvalitetsnormer, der er højere end EU-normer for det konventionelle frø, der afsættes i Danmark, se forskelle i de forskellige frøarter nederst på siden.

Hvad betyder de skrappere krav?

En frøblanding med højere spireevne og renhed betyder:

  • Flere spiredygtige kløver- og græsfrø
  • Færre ukrudtsfrø, bl.a. kvik
  • Tættere græsmark
  • Højere udbytte
  • Bedre kvalitet ved både afgræsning og slæt

Ekstra foderenheder

Frø af god kvalitet - dvs. med høj spireevne, høj renhed og lavt indhold af tabsvoldende ukrudtsarter - kan give 5% mere eller 400-500 FE mere pr. ha pr. år.
I en græsmark, der ligger i tre år, betyder det 1.200-1.500 FE mere pr. ha - og i en mark på 10 ha giver det op til 15.000 FE mere. Frøkvaliteten er således en faktor, man bør være opmærksom på ved køb af græs- og kløverfrø.
Kvalitetsnormer
Spireevne, EU-norm Spireevne, DSV Frø Renhed, EU-norm Renhed, DSV Frø Ukrudtsindhold, EU-norm Ukrudtsindhold, DSV Frø
Rødkløver80% 85% 97% 98% 1,5% 0,5%
Hvidkløver80% 85% 97% 98% 1,5% 0,5%
Lucerne 80% 85% 97% 99% 1,5% 0,2%
Alm. rajgræs 80% 85% 96% 98% 1,5% 0,1%
Ital. rajgræs 75% 85% 96% 99% 1,5% 0,1%
Hybrid rajgræs 75% 85% 96% 99% 1,5% 0,1%
Timothe 80% 82% 96% 99% 1,5% 0,2%
Hundegræs 80% 85% 90% 95% 1,5% 0,1%
Engsvingel 80% 85% 95% 98% 1,5% 0,1%
Rødsvingel 75% 85% 90% 95% 1,5% 0,1%
Rajsvingel 75% 85% 96% 98% 1,5% 0,1%
Strandsvingel 80% 85% 95% 98% 1,5% 0,2%
Engrapgræs 75% 85% 85% 94% 2,0% 0,1%
Ovenstående gælder konventionelt frø - alle partier er som udgangspunkt kvikfri. Økologisk frø følger gældende EU-normer.