VINTERVIKKE REA ØKO.

SAMMENLIGN PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Vintervikke Rea økologisk er en overvintrende bælgplante.

Vintervikke kaldes også for sandvikke.

Vintervikke er en bælgplanteart, der må indgå i pligtige færdige efterafgrødeblandinger.

De to færdige blandinger Øko-N-fix EAG-bl. 2 og Øko-N-fix EAG-bl. 4 indeholder bl.a. vintervikke.

Udsædsmængde: 75 - 100 kg/ha.

  • Enårig overvintrende bælgplante
  • Vinterfast ved sommersånng
  • Klatrende vækstform

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.