ØKO-VILDT & BIBLANDINGØko. Vildt-, Bi- og Blomsterblandinger

  • Tilgodeser det vilde dyre- & insektliv
  • Indeholder 10 arter
  • Må anvendes iht. øko-regler

ØKO-BLOMSTERBL., ENÅRIGØko. Vildt-, Bi- og Blomsterblandinger

  • Tilgodeser mange insekt-arter
  • Indeholder ca. 17 enårige arter
  • Må anvendes iht. øko-regler

ØKO-BLOMSTERBL., FLERÅRIGØko. Vildt-, Bi- og Blomsterblandinger

  • Tilgodeser mange insekt-arter
  • Indeholder ca. 20 arter
  • Må anvendes iht. øko-regler