HOLLAND BG4

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

BG4 indeholder to typer alm. rajgræs samt timothe.

Blandingen er efter hollandsk opskrift og består af sorter, der er afprøvet i Landsforsøgene.

Det er en produktiv blanding, hvis den er velforsynet med vand og får tilført tilstrækkeligt med gødning.

Blandingen kan evt. anvendes, hvis man skal have et par kløverfri år pga. kløvertræthed.

  • Blanding efter hollandsk opskrift
  • Græsblanding uden kløver

Sammensætning

43% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
Arnando
43% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Ensilvio
14% Timothe (Phleum pratensis) (Slættype)
Presto
43% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
Arnando
43% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Ensilvio
14% Timothe (Phleum pratensis) (Slættype)
Presto

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 35 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 35 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 35 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 35 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.