Beskrivelse

AberWolf er en middeltidlig, diploid alm. rajgræs, som har et højere sukkerindhold hen over sæsonen i forhold til andre diploide rajgræs-sorter. 

AberWolf indgår en lang række frøblandinger til såvel slæt som afgræsning - både konv. og økologisk.
Sorten udbydes ikke i ren salg.

Bl.a. indgår AberWolf i en special udgave af de populære anbefalede frøblandinger nr. 35 og 45. 

AberWolf er forædlet af IBERS i Storbritannien og repræsenteres i Danmark af DSV Frø.

  • Middeltidlig sort - til slæt og afgræsning
  • Bedst på fordøjelighed og energiindhold
  • Unik sukkerprofil

Egenskaber

Ploiditet diploid
Tidlighed middeltidlig
Ploiditet diploid
Tidlighed middeltidlig

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.