Dage fra skridning til blomstring Blomstringstid ca. dage Fra blomstring til skårlægning Dage fra blomstring til direkte høst
Alm. rajgræs 15 Fra medio til ultimo juni, 7-14 dage 22-30 35
Alm. rapgræs 20 Primo juni, 10 dage 18-22 -
Bakkesvingel 35 Ultimo maj, 10 dage 20-25* 30-33
Engrapgræs Flerklonede - spildsomme fodertyper (f.eks. Lato) 18 Primo juni, 8-12 dage 20-22 -
Engrapgræs Monoklone - ikke spildsomme plænetyper 18 Primo juni, 8 dage 25-30 30-35
Engsvingel 15 Primo juni, 8-12 dage 22 28-33
Hundegræs 25 Medio juni, 10-12 dage 19-21 -
Hvidkløver 23-28 efter hovedbestøvning -
Ital. rajgræs 15 Primo juni, 7-14 dage 28 35
Rajsvingel 15 Medio juni 22-28 30
Rødkløver Ultimo juli 38-42 -
Rødsvingel 25 Primo juni, 10-12 dage 25 30-33
Strandsvingel 25 Medio juni, 8-12 dage 21-25 30-35
Timothe 19 Fra ultimo juni 35 -
*: Skårlægning frarådes normalt