Dage fra skridning til blomstring Blomstringstid ca. dage Blomstringstid ca. dage Dage fra blomstring til direkte høst
Alm. rajgræs 15 Fra medio til ultimo, 7-14 dage 30* 35
Alm. rapgræs 20 Primo juni 20-23 -
Bakkesvingel 35 Ultimo maj, 10 dage 20-25* 30
Engrapgræs Flerklonede - spildsomme fodertyper (f.eks. Lato) 18 Primo juni, 8 dage 20-22 -
Engrapgræs Monoklone - ikke spildsomme plænetyper 18 Primo juni, 8 dage 20-30 30-35
Engsvingel 15 Medio juni, 3-4 dage 22 28-33
Hundegræs 25 Medio juni, 10-12 dage 21-25 -
Hvidkløver 23-28 efter hovedbestøvning -
Ital. rajgræs 15 Primo juni, 7-14 dage 30 35
Rajsvingel 15 Medio juni 25-30 30
Rødkløver Ultimo juli 38-42 44-50
Rødsvingel 25 Primo juni, 10-12 dage 25* 30-33
Strandsvingel 25 Medio juni, 8-12 dage 21-25 30-35
Timothe 19 Fra ultimo juni 35 -
*: Skårlægning frarådes normalt