Beskrivelse

OptiSlæt er en robust kløvergræsblanding primært til slæt.

Blandingen indeholder hele 6 græsarter, hvilket gør den velegnet på arealer med uens jordtyper.

Blandingen indeholder både AberWolf og AberChoice sukkergræs, begge sorter med en meget høj fordøjelighed af cellevægge og en unik sukkerprofil - noget, der er med til at sikre en hurtig og effektiv ensileringsproces.

Strandsvingelsorten Swaj ligger i toppen mht. fordøjelighed blandt strandsvingelsorter på det danske marked.

OptiSlæt bidrager i høj grad til biodiversiteten og varighed i græsmarken.

OptiSlæt er således en frøblanding, der bedre kan opretholde udbyttet i flere år pga. indhold af varige græsarter.

Erfaringer viser, at man i denne blanding kan opnå samme fordøjelighed som f.eks. frøblanding 45 ved en tilsvarende slætstrategi.

Blandingen indeholder 28% kløver opgjort som antal frø.

  • Med både rød- og hvidkløver
  • Stor biodiversitet, mange arter
  • Robust og varig blanding

Sammensætning

9% Rødkløver (Trifolium pratense) (Diploid)
Milvus
9% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Tidlig, diploid)
Betty
15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
AberChoice
8% Hybrid rajgræs (Lolium hybridum) (Alm. rajgræstype)
AstonCrusader
14% Rajsvingel (Festulolium) (Rajgræstype)
Fedoro
15% Strandsvingel (Festuca arundinacea)
Swaj
5% Timothe (Phleum pratensis) (Slættype)
Presto
5% Engsvingel (Festuca pratensis) (Diploid)
Baltas
9% Rødkløver (Trifolium pratense) (Diploid)
Milvus
9% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Tidlig, diploid)
Betty
15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
AberChoice
8% Hybrid rajgræs (Lolium hybridum) (Alm. rajgræstype)
AstonCrusader
14% Rajsvingel (Festulolium) (Rajgræstype)
Fedoro
15% Strandsvingel (Festuca arundinacea)
Swaj
5% Timothe (Phleum pratensis) (Slættype)
Presto
5% Engsvingel (Festuca pratensis) (Diploid)
Baltas

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.