FRØBLANDING NR. 37

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blandingen indeholder fire varige græsarter og græsmarken kan således ligge i mange år.

Hvis arealet er meget fugtigt, vil kløver ikke klare sig, derfor er denne blanding uden kløver.

Blandingen kan både anvendes til slæt og afgræsning.

Vær opmærksom på sådybden, da blandingen indeholder meget timothe - en meget småfrøet art.

  • Til permanente arealer
  • Jordbund: Meget fugtig
  • Tidlighed: Middeltidlig

Sammensætning

20% Strandsvingel (Festuca arundinacea)
Swaj
35% Timothe (Phleum pratensis) (Slættype)
Presto
35% Engsvingel (Festuca pratensis) (Diploid)
Baltas
10% Rødsvingel (Festuca rubra)
Rafael
20% Strandsvingel (Festuca arundinacea)
Swaj
35% Timothe (Phleum pratensis) (Slættype)
Presto
35% Engsvingel (Festuca pratensis) (Diploid)
Baltas
10% Rødsvingel (Festuca rubra)
Rafael

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.