Beskrivelse

Dipper er en rødsvingel af plænetypen.

Rødsvingel er især velegnet til udsåning sammen med vinterhvede, udsædsmængde 8-10 kg/ha.
Dipper er forædlet af DSV.

  • Plænetype til efterafgrøde

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.