DSV MAJS-EFTER-AFGRØDEBLANDING

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Tetraploid alm. rajgræs er generelt lidt hurtigere i etableringen end diploid, måske især når såbeddet ikke er helt optimalt. Det er ofte tilfældet i praksis ved såning af efterafgrøder i majs.
Tetraploid rajgræs har lidt bredere blade og en mere udbredt vækstform, hvilket gør at den dækker jorden godt.

Da tetraploid rajgræs har større frø end diploid, anbefaler vi at så 1 kg mere af denne blanding i forhold til en diploid alm. rajgræs, dvs. 7-11 kg/ha i majsen.

DSV Majs-efterafgrødeblanding er vores mest solgte produkt til efterafgrøder i majs.

  • 60% alm. rajgræs, sildig, diploid fodertype
  • 40% alm. rajgræs, sildig, tetraploid fodertype

Sammensætning

60% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Maiko
40% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
AstonEnergy
60% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Maiko
40% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
AstonEnergy