DSV MAJS-EFTER-AFGRØDEBLANDING

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Tetraploid alm. rajgræs er generelt lidt hurtigere i etableringen end diploid, måske især når såbeddet ikke er helt optimalt. Det er ofte tilfældet i praksis ved såning af efterafgrøder i majs.
Tetraploid rajgræs har lidt bredere blade og en mere udbredt vækstform, hvilket gør at den dækker jorden godt.

Da tetraploid rajgræs har større frø end diploid, anbefaler vi at så 1 kg mere af denne blanding i forhold til en diploid alm. rajgræs, dvs. 7-11 kg/ha i majsen.

DSV Majs-efterafgrødeblanding er vores mest solgte produkt til efterafgrøder i majs.

  • 60% alm. rajgræs, sildig, diploid fodertype
  • 40% alm. rajgræs, sildig, tetraploid fodertype

Sammensætning

60% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Piccadilly
40% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
AstonEnergy
60% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Piccadilly
40% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
AstonEnergy

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.