Kvalitetsfrø med stærke rødder

Plæ­ne­græs­frø, blom­ster­frø, gød­ning m.v.

Sor­ti­ment

Læs alt om plej­en af din plæne

Pleje af græs­plæ­nen

Læs alt om an­læg­gel­se af plæ­nen

Anlæg af græs­plæ­nen

Hvil­ken blan­ding hvor?

Græs­ar­ter­nes egen­ska­ber

Ak­tu­elt om plæ­ne­græs