Selvom du passer din græsplæne efter alle kunstens regler, vil det være nødvendigt at efterså med nye græsfrø en gang imellem. Vinter, svampe og insekter kan gøre din plæne tynd og åben med bare pletter. Du kan forny din plæne med 2 kørsler med plænelufter (på kryds og tværs), eftersåning, gødskning og topdressing. Så slipper du for helt at skulle omlægge den.

Eftersåning foretages så vidt muligt med en græsblanding, der sammensætningsmæssigt svarer til den eksisterende plæne.
Golf-Turf er velegnet til eftersåning af ældre finere plæner meget gerne i august eller september.
 
Villa-Turf er velegnet til eftersåning af almindelige plæner, der indeholder alm. rajgræs, og hvor man ønsker et hurtigt resultat samtidig med god slidstyrke.
 
Villa-Quick Repair er velegnet til eftersåning hvor der ønskes et lynhurtigt resultat. 

Udsædsmængden til eftersåning er 1-3 kg pr. 100 m2.
 
Kunsten ved eftersåning (og for den sags skyld også ved nysåning) består i at give græsfrøene de bedste spiringsbetingelser.
 
Eftersåning lykkes bedst
 
  • hvis græsfrøene har kontakt med fugtig jord.
  • hvis eftersåningen foretages i forbindelse med vertikalskæring, fjernelse af vissent plantemateriale og tilførsel af topdressing.
  • hvis eftersåningen foretages i august eller september hvor jorden er varm.
  • hvis eftersåningen af bare pletter med komprimeret jord først sker efter jorden er løsnet f.eks. med en havegreb og derefter revet, så der er 1 cm løs muld.
  • hvis det eftersåede areal "fredes", indtil græsset kan tåle belastning.
  • hvis du husker at give plænegødning samtidig med eftersåningen.