OSTSAAT-DR. BAUMANNS

SAMMENLIGN PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Vintervikke Ostsaat Dr. Baumanns er en overvintrende bælgplante.

Vintervikke kaldes også for sandvikke

Vintervikke bruges også som en komponent til frivllige efterafgrøder.

  • Enårig overvintrende bælgplante
  • Vinterfast ved sommersånng
  • Klatrende vækstform

Generel

Grøngødning
Sommer mellemafgrøde
Vinter mellemafgrøde
Grøngødning
Sommer mellemafgrøde
Vinter mellemafgrøde

såning

Udsædsmængden er 75-100 kg/ha.

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.