Beskrivelse

Taifun er en tetraploid rødkløver.

Taifun er afprøvet i Landsforsøgene. Taifun indgår som en del af rødkløveren i frøblanding nr. 45 og 47.

Taifun er forædlet i Tyskland og repræsenteres i Danmark af DSV Frø.

  • Bidrager med protein i slætblandinger
  • Tetraploid sort, kraftigere planter
  • Konkurrerer meget godt med aggressive græsarter

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.