ØKO-OPTIMÆLK MED RØDKLØVER 2021

Varenr. 406798

Øko-OptiMælk med rødkløver er en specialblanding, der i 2012 er udviklet i samarbejde med Sagro.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Slæt/afgræsning
 • Kvalitetsrajgræsser
 • Strandsvingel og rødkløver

ØKO-OPTIMÆLK M. HVIDKLØVER 2021

Varenr. 406799

Øko-OptiMælk med hvidkløver er en specialblanding, der er i 2012 blev udviklet i samarbejde med Sagro.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Slæt/afgræsning
 • Kvalitetsrajgræsser
 • Strandsvingel og hvidkløver

ØKO-SUKKERTOPPEN 2021

Varenr. 406776

Øko-SukkerToppen er primært til afgræsning, men kan også ensileres.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Afgræsning/slæt
 • Sukkergræs foretrækkes af køer
 • Stor foderoptagelse

ØKO-OPTISLÆT M. RØDKLØVER 2021

Varenr. 406780

Øko-OptiSlæt m. rødkløver er en økologisk specialblanding, der primært anvendes til slæt - men den kan også afgræsses.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Slæt/afgræsning
 • God biodiversitet, robust
 • Med rødkløver

ØKO-AULUM, AFGRÆSNING 2021

Varenr. 406771

Øko-Aulum, afgræsning er en økologisk specialblanding sammensat af Sagro.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Afgræsning/slæt
 • Med cikorie

ØKO-AULUM, SLÆT 2021

Varenr. 406773

Øko-Aulum, slæt er en økologisk specialblanding - sammensat af Sagro.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Slæt/afgræsning
 • Med cikorie

ØKO-KØDKVÆG OPTI 2021

Varenr. 406781

Øko-Kødkvæg Opti er en økologisk specialblanding, der er velegnet til kødkvæg og ammekøer.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Afgræsning
 • Bredt sammensat specielt til kødkvæg

ØKO-HESTE STRUKTURGRÆS

Varenr. 406784

Øko-Heste Strukturgræs er en økologisk specialblanding, der er velegnet til heste

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Afgræsning/wrap
 • Lavt fruktan-indhold
 • Strukturrige græsarter

ØKO-BIOGAS 2021

Varenr. 406701

Øko-Biogas er en specialblanding, der er tiltænkt biogasanlæg.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Biogas
 • Med rødkløver og højtydende græsarter

ØKO-GRÆSPROTEIN 2021

Varenr. 406312

Øko-GræsProtein er en specialblanding, der er udviklet i forbindelse med græsprotein-anlægget på Ausumgård.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Bioraffinering af græs
 • Højt proteinudbytte samt biodiversitet

ØKO-UNDERSÅNING 2021

Varenr. 406313

Øko-Undersåning er en specialblanding til undersåning i dæksæd om foråret.

Økologiske Specialblandinger

 • Sås i dæksæd
 • Kvælstofsamling og biodiversitet