DSV EFTERAFGRØDE-GRÆSBLANDING

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

DSV Efterafgrødegræsblanding er velegnet som efterafgrøde i vårsæd.

Blandingen består af en plæne- og en fodertype af sildig diploid alm. rajgræs.

  • 40% alm. rajgræs, sildig, diploid fodertype
  • 60% alm. rajgræs, sildig, diploid plænetype

Sammensætning

40% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Fodertype til efterafgrøder)
Maiko
60% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Plænetype til efterafgrøder)
Jubilee
40% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Fodertype til efterafgrøder)
Maiko
60% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Plænetype til efterafgrøder)
Jubilee

Udsædsmængde

Udsædsmængde 6 - 10 kg/ha
Udsædsmængde 6 - 10 kg/ha