DSV EFTERAFGRØDE-GRÆSBLANDING

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

DSV Efterafgrødegræsblanding er velegnet som efterafgrøde i vårsæd.

Blandingen består af to sorter og typer af sildig diploid alm. rajgræs.

  • 40% alm. rajgræs, sildig, diploid fodertype
  • 60% alm. rajgræs, sildig, diploid plænetype

Sammensætning

40% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Fodertype til efterafgrøder)
Piccadilly
60% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Plænetype til efterafgrøder)
Talgo
40% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Fodertype til efterafgrøder)
Piccadilly
60% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Plænetype til efterafgrøder)
Talgo

Udsædsmængde

Udsædsmængde 6 - 10 kg/ha
Udsædsmængde 6 - 10 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.