FRØBLANDING NR. 49

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blandingen indeholder rød- og hvidkløver, en smule alm. rajgræs samt meget strandsvingel.

Strandsvingelsorten Swaj er i toppen mht. fordøjelighed blandt de strandsvingelsroter, der er på det danske marked.

Blandingen er bl.a. velegnet til biogas og til produktion af strukturrig ensilage til majsrige rationer eller til kviehoteller.

Frøbl. nr. 49 har en god persistens, dvs. kan ligge op til 5 år.

Et forårsudlæg i dæksæd er at foretrække, da strandsvingel etableres langsomt.

Ved sommersåning er såfristen i begyndelsen af august for at opnå en god græsmark.

Indeholder 29% kløver opgjort som antal frø.

  • Jordbund: Alle
  • Tidlighed: Middeltidlig/sildig

Sammensætning

9% Rødkløver (Trifolium pratense) (Diploid)
Milvus
6% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
Arnando
70% Strandsvingel (Festuca arundinacea)
Swaj
9% Rødkløver (Trifolium pratense) (Diploid)
Milvus
6% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
Arnando
70% Strandsvingel (Festuca arundinacea)
Swaj

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.