Beskrivelse

Presto er en ny timothesort af slæt-typen. 

Presto er afprøvet i Landsforsøgene og indgår i forskellige frøblandinger.

Presto er forædlet af DSV.

  • Slættype
  • God persistens
  • Middel fordøjelighed

Egenskaber

Tidlighed middeltidlig
Tidlighed middeltidlig

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 10/2022, ret til ændringer forbeholdes.