Beskrivelse

Presto er en timothesort, der både kan anvendes til slæt/hø og til afgræsning. 

Presto er afprøvet i Landsforsøgene og indgår i forskellige frøblandinger.

Presto er forædlet af DSV.

  • Slættype- & Afgræsningstype
  • God persistens
  • Middel fordøjelighed

Egenskaber

Tidlighed middeltidlig
Tidlighed middeltidlig

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.