I menuen til venstre gives en kort generel beskrivelse af de mest anvendte arter til plænebrug. Der kan være betydelige forskelle i sortsegenskaberne indenfor hver art. Græsarternes kendetegn er gældende for naturligt voksende uklippede græsser.

Almindelig hvene

Agrostis capillaris

Almindelig rajgræs

Lolium perenne

Almindelig rapgræs

Poa trivialis

Bakkesvingel

Festuca trachyphylla

Enårig rapgræs

Poa annua

Engrapgræs

Poa pratensis

Krybende hvene

Agrostis stolonifera

Mosebunke

Descampsia caespitosa

Rødsvingel

Festuca rubra rubra
Festuca rubra trichophylla
Festuca rubra commutara

Strandsvingel

Festuca arundinacea