ØKO-AULUM, AFGRÆSNING

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Øko-Aulum, Afgræsning er en specialblanding sammensat af ØRD.

Blandingen indeholder hvidkløver, tre alm. rajgræstyper, engsvingel samt timothe.

Desuden indeholder blandingen tre urter - cikorie, kommen og vejbred.

I blandingen indgår AberWolf og AberGain sukkergræs - sorter køerne foretrækker ved afgræsning.

Indeholder 29% kløver opgjort som antal frø.


Økologi-andel: 99% - må anvendes uden at skulle søge dispensation.

  • Benyttelse: Afgræsning/slæt
  • Stor ædelyst pga. sukkergræs
  • Med cikorie, kommen og vejbred

Sammensætning

15% Hvidkløver (Trifolium repens) (Normalbladet)
Liflex Øko
26% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf Øko
20% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, tetraploid)
Explosion, AstonHockey Øko
8% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
Valerio Øko
8% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
AberGain
10% Engsvingel (Festuca pratensis)
Baltas Øko
10% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar Øko
1% Cikorie (Cichorium intybus)
Spadona øko.
1% Kommen (Carum carvi)
1% Lancet vejbred (Plantago lanceolata) Øko.
15% Hvidkløver (Trifolium repens) (Normalbladet)
Liflex Øko
26% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf Øko
20% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, tetraploid)
Explosion, AstonHockey Øko
8% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
Valerio Øko
8% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
AberGain
10% Engsvingel (Festuca pratensis)
Baltas Øko
10% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar Øko
1% Cikorie (Cichorium intybus)
Spadona øko.
1% Kommen (Carum carvi)
1% Lancet vejbred (Plantago lanceolata) Øko.

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.