DSV BIODIVERS AFGRÆSNING

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

DSV Biodivers Afgræsning er en ny blanding med hele 15 arter - 8 græsser, 2 kløver samt 5 urter.

Formålet med blandingen er at opnå en robust og varig græsmark med en højbiodiversitet.

De strukturrige og varige græsarter kombineres med de sukkerholdige alm. rajgræssorter, som sikrer ædelysten.

DSV Biodivers Afgræsning kan anvendes på alle jordtyper - til både malkekøer og kødkvæg.

Blandingen indeholder 24% kløver opgjort som antal frø.

  • Meget stor biodiversitet
  • Robust og varig
  • Med urter

Sammensætning

3% Rødkløver (Trifolium pratense) (Diploid)
Milvus
5% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
6% Hvidkløver (Trifolium repens) (Mindrebladet)
AberCrest
9% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf
9% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, tetraploid)
AstonHockey, Explosion
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
AberChoice
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
AberGain
5% Rajsvingel (Festulolium) (Rajgræstype)
Fedoro
5% Strandsvingel (Festuca arundinacea)
Swaj
10% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar
5% Engsvingel (Festuca pratensis) (Diploid)
Baltas
5% Rødsvingel (Festuca rubra)
Rafael
4% Engrapgræs (Poa pratensis)
Lato
1% Hundegræs (Dactylis glomerata) (Afgræsningstype)
Donata
1% Cikorie (Cichorium intybus)
Spadona
5% Lucerne (Medicago sativa)
SW Nexus
2% Lancet vejbred (Plantago lanceolata)
3% Kommen (Carum carvi)
2% Kællingetand (Lotus corniculatus)
3% Rødkløver (Trifolium pratense) (Diploid)
Milvus
5% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
6% Hvidkløver (Trifolium repens) (Mindrebladet)
AberCrest
9% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf
9% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, tetraploid)
AstonHockey, Explosion
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
AberChoice
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
AberGain
5% Rajsvingel (Festulolium) (Rajgræstype)
Fedoro
5% Strandsvingel (Festuca arundinacea)
Swaj
10% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar
5% Engsvingel (Festuca pratensis) (Diploid)
Baltas
5% Rødsvingel (Festuca rubra)
Rafael
4% Engrapgræs (Poa pratensis)
Lato
1% Hundegræs (Dactylis glomerata) (Afgræsningstype)
Donata
1% Cikorie (Cichorium intybus)
Spadona
5% Lucerne (Medicago sativa)
SW Nexus
2% Lancet vejbred (Plantago lanceolata)
3% Kommen (Carum carvi)
2% Kællingetand (Lotus corniculatus)

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.