Lagtykkelse, cm 80 cm 120 cm 80 cm
Vand% ved indlægning under 20%Under 20% 20-30% Over 30% Gns. vægt
Gns. råvare kg/ha m3 / ha m2 m2 m2 kg / m3
Rødkløver 450 1,0 1,25 0,9 500
Hvidkløver 700 1,2 1,5 1,1 600
Timothe 650 1,6 2,0 1,5 400
Alm. rajgræs 1850 6,2 7,7 5,5 8,4 300
Ital./hybrid rajgræs 2000 6,7 8,4 6,0 9,2 300
Hundegræs 1500 6,7 8,4 6,0 225
Engsvingel 1300 4,7 5,9 4,2 275
Strandsvingel 1700 6,8 8,5 6,1 250
Rødsvingel 1800 9,0 11,3 8,1 200
Rajsvingel 1500 5,5 6,9 5,0 275
Bakkesvingel 1350 7,7 9,6 6,9 175
Alm. rapgræs 1500 10,0 12,5 9,0 150
Engrapgræs 1400 7,0 8,8 6,3 200