Beskrivelse

Olieræddike, Trident anvendes i landbruget især som efterafgrøde.

Trident er nematodebekæmpende (til sukkerroe-sædskifter) og er en sort med store frø, idet TKV er 16 - 18 gram. Disse store frø er en fordel, når der ved udsåning skal spredes på store bredder.

Udviklingen er meget hurtig og plantearten kan om efteråret nå at opsamle en del kvælstof. Olieræddike fryser normalt væk i løbet af vinteren, men den er ikke så frostfølsom som gul sennep.

  • Hurtig udvikling, senere blomstring
  • Nematodebekæmpende sort til roe-sædskifter
  • Ofte store frø, der kan spredes bredt

Generel

Ploiditet Tetraploid
Grøngødning
Sommer mellemafgrøde

Klassificering i henhold til den beskrivende sortliste - Bundessortenamt (føderalt plantesortskontor, Tyskland) 2023 og vores egne resultater.

Ploiditet Tetraploid
Grøngødning
Sommer mellemafgrøde

Klassificering i henhold til den beskrivende sortliste - Bundessortenamt (føderalt plantesortskontor, Tyskland) 2023 og vores egne resultater.

såning

Udsædsmængden er ca. 11-12 kg/ha.

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.