OLIERÆDDIKE BRUTUS ØKO

SAMMENLIGN PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Brutus økologisk anvendes i landbruget især som efterafgrøde.

Brutus er ikke nematode-bekæmpende.

Udviklingen er meget hurtig og plantearten kan om efteråret nå at opsamle en del kvælstof. Olieræddike fryser normalt væk i løbet af vinteren, men den er ikke så frostfølsom som gul sennep.

 

  • Anvendes som efterafgrøde
  • Hurtig udvikling, fryser væk i løbet af vinteren
  • Korsblomstret, dvs. i familie med raps

såning

Udsædsmængden er ca. 11-12 kg/ha.

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.