Beskrivelse

Vintervikke Villana økologisk er en overvintrende bælgplante.

Vintervikke kaldes også for sandvikke

 

  • Enårig overvintrende bælgplante
  • Vinterfast ved sommersånng
  • Klatrende vækstform

såning

Udsædsmængden er 75-100 kg/ha.

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.