Beskrivelse

Smaragd har en enestående sygdomsresistens som er med til at sikre et særdeles højt udbyttepotentiale. Derfor har Smaragd også fremvist fremragende og meget stabile udbytter i flere lande.

Smaragd har en lav udbredt efterårsvækst, kombineret med en særdeles god vinterfasthed Plantesundheden er helt i top, via resistens mod rapsrødsot, god markresistens mod rodhalsråd/Phoma, og god tolerance overfor Verticillium/kransskimmel.
Smaragd har en forholdsvis lav afgrødehøjde ved høst, og er derfor let at høste.
Smaragd er bedst velegnet til tidlig og normal såning

  • Velegnet til low-input
  • Tolerance over for kransskimmel (Vw)
  • Resistens mod Rapsrødsot (TuYv)

Styrker

Højt udbytte
+ + +
Resistens mod rapsrødsot
+ + +
Phoma resistens
+ + +
God stængelstyrke
+ + +
Stængelsundhed
+ + +
Middeltidlig modning
+ + +
Tidlig såning
+ + +
Normal såning
+ + +
Tørketolerance
+ + +
Vinterfasthed
+ + +
Særdeles velegnet til LOW-INPUT
+ + +
Højt udbytte
+ + +
Resistens mod rapsrødsot
+ + +
Phoma resistens
+ + +
God stængelstyrke
+ + +
Stængelsundhed
+ + +
Middeltidlig modning
+ + +
Tidlig såning
+ + +
Normal såning
+ + +
Tørketolerance
+ + +
Vinterfasthed
+ + +
Særdeles velegnet til LOW-INPUT
+ + +

Officielle forsøg

GNS 4. år - 2021 105
GNS 4. år - 2020 100
GNS 4. år - 2019 105
GNS 4. år - 2018 106
GNS 4. år - 2017 108

Kilde: SORTINFO | Landsforsøgene

GNS 4. år - 2021 105
GNS 4. år - 2020 100
GNS 4. år - 2019 105
GNS 4. år - 2018 106
GNS 4. år - 2017 108

Kilde: SORTINFO | Landsforsøgene

  • Velegnet til low-input
  • Tolerance over for kransskimmel (Vw)
  • Resistens mod Rapsrødsot (TuYv) 

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.