TERRALIFE® SOLANUM DT ØKO.

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Egenskaber for TerraLife Solanum DT Øko.:

  • Stor bælgplanteandel
  • Hurtigt voksende med god ukrudtskonkurrence
  • Bryder kompakt jord
  • Fikserer kvælstof til følgende afgrøde
  • Optimal jordstruktur, øger humusindholdet

Bedste resultat fås ved en så tidlig såning som muligt i august.

  • Til frivillige efterafgrøder
  • Mange-artet blanding, bælgplante-rig
  • Fokus på forfrugtsværdi og rodudvikling

Sammensætning

(Spiseært) Pisum sativum, Fodervikke (Vicia sativa), Lupin, Serradella, Alexandrine kløver, Stor kløver, Ramtill urt, Grov havre, Olieræddike (Raphanus sativus), Radise (Raphanus sativus), Solsikke (Helianthus annuus), Oliehør (Linum usitatissimum)
(Spiseært) Pisum sativum, Fodervikke (Vicia sativa), Lupin, Serradella, Alexandrine kløver, Stor kløver, Ramtill urt, Grov havre, Olieræddike (Raphanus sativus), Radise (Raphanus sativus), Solsikke (Helianthus annuus), Oliehør (Linum usitatissimum)

Sædskifter

Kartofler, Sommerkorn, Majs, Majroer, Vinterkorn
Kartofler, Sommerkorn, Majs, Majroer, Vinterkorn

Udsædsmængde

Udsædsmængde 50 kg/ha
Udsædsmængde 50 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.