Virksomhedspraktik eller projektsamarbejde med DSV Frø
Få erfaring og et stærkt netværk – og se dit projekt blive til virkelighed.
Vi søger en studerende og vi kan tilbyde en række projektforslag, emner og problemstillinger - ligegyldigt om du skriver et bachelorprojekt, et speciale eller skal i virksomhedspraktik.

Du…
• Er i gang med en relevant uddannelse (f.eks. biologi, skov- og landskabsingeniør, landskabsarkitektur, natur- og kulturformidling, urban landskabsingeniør, miljøplanlægning eller uddannelser der berører miljø, klima og bæredygtig udvikling)
• Ønsker at være hos os i 3-6 måneder
• Har en stærk forståelse for bæredygtighed og en interesse for natur og biodiversitet

Hvilken vej skal den grønne branche?
Der findes efterhånden en del forskellige bud på at skabe arealer med mere biodiversitet, men hvordan samler vi den viden og formidler det ud til kommuner, boligforeninger og fagfolk i den grønne branche?
Vi har mere end 100-års erfaring med at forædle frø med unikke egenskaber, som tilpasses klima og landområder, men hvilke arter er der behov for i fremtiden? Hvilke frøblandinger og frø skal forædles til fremtiden? Mange blomsterfrø-blandinger indeholder hjemmehørende og flerårige arter, hvilket har potentiale til at forbedre biodiversiteten i nogle områder men hvordan ser den idéelle udformningen af blomsterfrø-blandinger ud? Hvilke jordspecifikke blandinger vi skal tilbyde?
Vi vil gerne indsamle viden og skabe et videns-univers til gavn for både kommunerne og helt ned på niveau med private haveejere. Men hvordan gør vi det smartes?


Om samarbejdet
Afhængig af dine kvalifikationer og interesser kan du få lov at lave de typer af opgaver du brænder mest for. Opgaverne kan derfor være alt fra: input til faglig rådgivning om natur, kortlægning af biodiversitetspotentialer, rådgivning om strategi for bynatur, foredrag om biodiversitet i haver og fællesarealer, plan for biodiversitetsvenlig drift af rabatter, monitorering af vild med vilje-områder og input til driften, inspirationskatalog om biodiversitet, naturovervågningsopgaver, effektovervågning af naturplejeprojekter.
Du skal gerne kunne arbejde 30-37 timer pr. uge, men vi er fleksible. Samarbejdet er ikke lønnet, dog med div. godtgørelser og personalegoder. Du kommer til at have din daglige gang på hjemmekontor, og på enten vores kontor i Sørbymagle ved Slagelse eller i Holstebro, hvor vi også kan tilbyde overnatning.
Samlet set får du en solid erfaring med flere forskellige målgrupper i en international kommerciel koncern. Vi giver dig mulighed for, at dykke ned i netop dit interessefelt. Eksempler kan være:
• Formidling - både B2B og B2C
• E-commerce og onlinemarketing
• Content creation
• Indkøb og handel
• Produktadministration

Ansøgning
Send mail med emnet ’Praktikant’ til Charlotte Dalsgaard på: charlotte.dalsgaard@dsv-froe.dk
Mailen skal indeholde CV, samt angive datoer for muligt praktikophold.
Deadline løbende - men senest 1. august 2022.

Om DSV Frø
DSV er en af Europas førende planteforædlingsvirksomheder inden for græs, kløver, raps efterafgrøder og korn. I DSV koncernen er vi over 700 ansatte, der beskæftiger sig med forskning, udvikling, avl, produktion, salg og rådgivning. Foruden i Danmark har DSV egne datterselskaber i Holland, England, Frankrig, Polen, Argentina og Ukraine. Vores produktion i Danmark er baseret på frø fra 600 danske frøavlere. Sammen med vores frøavlere er vi i DSV Frø optaget af at gøre vores produktion så klimaeffektiv som muligt, og derfor er vi blevet specialister i at passe godt på naturen. Vores produkter er med til at skabe biodiversitet i haver og på græsarealer.
Vores vej til beslutninger er kort og giver dig mulighed og luft til at afprøve en masse teorier og metoder.